Төлөм рыногу үчүн технологиялар жана кызматтар
CSI ПРОЦЕССИНГ КОМПАНИЯСЫ
ИННОВАЦИЯ · ИШЕНИМДҮҮЛҮК · КҮНӨӨЛӨРГӨЧЫДАМДУУ · ТЕЗ БАШТАЛУУ · ЭКСПЕРТИКА · ИЙКЕМДҮҮ ИНТЕГРАЦИЯ · ИННОВАЦИЯ · ИШЕНИМДҮҮЛҮК · КҮНӨӨЛӨРГӨЧЫДАМДУУ · ТЕЗ БАШТАЛУУ · ЭКСПЕРТИКА · ИЙКЕМДҮҮ ИНТЕГРАЦИЯ · ИННОВАЦИЯ · ИШЕНИМДҮҮЛҮК · КҮНӨӨЛӨРГӨЧЫДАМДУУ · ТЕЗ БАШТАЛУУ · ЭКСПЕРТИКА · ИЙКЕМДҮҮ ИНТЕГРАЦИЯ · ИННОВАЦИЯ · ИШЕНИМДҮҮЛҮК · КҮНӨӨЛӨРГӨЧЫДАМДУУ · ТЕЗ БАШТАЛУУ · ЭКСПЕРТИКА · ИЙКЕМДҮҮ ИНТЕГРАЦИЯ ·
Компания жөнүндө
Процессинг борборунун мүмкүнчүлүктөрү заманбап стандарттарга жана рыноктун талаптарына ылайык келет.
CSI процессинг компаниясы — бардык түрдөгү банктык карталардын чыгарылышы жана эквайринги боюнча кызматтардын толук кандуу комплексин көрсөтүүчү көз карандысыз, эл аралык, жогорку технологиялык процессинг борбору.
Биз менен иштөөнүн артыкчылыктары:
 • Актуалдуу жана талап кылынган кызматтар
 • Банктын процессингге тез кошулуусу, даяр интеграциялар
 • Жаңы өнүмдөрдү жана кызматтарды рынокко тез алып чыгуу
 • Ар кандай төлөм куралдарын колдонуу (чип, контактсыз, виртуалдык, мультивалюталык карталар, мобилдик контактсыз төлөм кызматтары ж.б.)
 • Төлөм кызматтарындагы терең экспертиза
 • Маалыматтарды иштетүү ылдамдыгы жана туруктуулугу
 • Колдоо жана коопсуздук сапатынын жогорку деңгээли
Кызматтар
CSI процессинг компаниясы банктык карталарды пайдалануу менен накталай эмес эсептешүүлөрдү маалыматтык-технологиялык камсыздоо жаатында кызматтардын толук комплексин сунуштайт.
Банк менен өз ара аракеттенүү үчүн интерфейстер
Процессинг борборунун катарында – эң актуалдуу жана талап кылынган кызматтар.
CSI процессинг компаниясынын өнөктөштөрүнө колдоо көрсөтүүнүн толук цикли жеткиликтүү, анын ичинде учурдагы иш-аракеттер боюнча кеңеш берүү, жаңы кызматтарды эксплуатациялоо, төлөм системалары жана тейлөө провайдерлери менен өз ара аракеттенүү.
Эквайринг
 • АБС менен онлайн жана офлайн режиминде өз ара аракеттенүү:
— онлайн протоколдор — карталарды, эсептерди, чектөөлөрдү оперативдүү башкаруу
— файл алмашуу – карталарды башкаруу, калдыктарды өзгөртүү, отчеттор ж. б. 
 • Банктын front-системалары менен онлайн режиминде өз ара аракеттенүү
 • Веб-интерфейстер - банк карталары/эсептери, банк карталары/банк түзмөктөрү менен авторизациялар боюнча акыркы маалыматтарга алыстан кирүү
Эмитенттик кызматтар
 • Карталарды, эсептерди, калдыктарды жана чектөөлөрдү онлайн режимде башкаруу
 • Банк кызматкерлери үчүн веб-интерфейстин жардамы менен карталар/эсептер, банк карталары/банк түзмөктөрү менен авторизациялар боюнча акыркы маалыматтарга алыстан кирүү
 • Чип жана контактсыз карталардын чыгарылышы
 • 3D Secure технологиясын колдоо
 • Интернет-банктагы виртуалдык карта
 • Картадан картага которуу
 • SMS аркылуу маалымдоо кызматы
 • Фрод-мониторинг
 • Мультивалюталык карта
 • Контактсыз мобилдик төлөм кызматтары
 • АТМ, ПВН, өзүн-өзү тейлөө түзмөктөрүн, mPOS и POS-терминалдарын каттоо жана кошуу
 • 3D Secure технологиясы колдоого алынган банктын сайтында/банктын аралыктан тейлөө кызматындагы Интернет-эквайринг жана картадан картага которуулар
 • Бардык түзмөктөрдө авторизация жана өзүн-өзү тейлөө түзмөктөрүнүн мониторинги боюнча актуалдуу маалыматка алыстан кирүү (WEB-ARM)
PIN-кодду башкаруу
 • Телефон аркылуу PIN-кодду алуу
 • SMS аркылуу PIN кодду коюу
 • PIN эсептегичти баштапкы абалга келтирүү
 • АТМ'деги PIN-management
Банктын стратегиялык максаттарына жетүү үчүн ресурстарды бошотуп, картаны иштетүүгө байланышкан тапшырмаларды бизге тапшырыңыз
Байланыштар
Email: sales@csi-processing.com
Кыргызстан, Бишкек ш.,
Токтогул к-сү 112/1, 7Б кеңсеси